Investor Relations

Keuze:

 1. Financiële verslagen
  1.1 Jaarverslagen
  1.2 Halfjaarlijkse verslagen
 2. Gecoördineerde statuten
 3. Corporate governance
 4. Aandeelhoudersinformatie
  4.1 Financiële kalender
  4.2 Oproeping algemene vergadering
  4.3 Resoluties algemene vergadering
  4.4 Dividendinformatie
  4.5 Financiële instelling
  4.6 Transparantiewetgeving
 5. Persberichten

1. Financiële verslagen

1.1 Jaarverslagen 

Terug naar boven

 1.2 Halfjaarlijkse Jaarverslagen

Terug naar boven

2. Gecoördineerde statuten

Terug naar boven

3. Corporate governance

Terug naar boven

4. Aandeelhoudersinformatie

4.1 Financiële kalender 

 • Halfjaarlijks financieel verslag: eind september 2018
 • Jaarresultaten boekjaar 2018: eind april 2019
 • Gewone algemene vergadering aandeelhouders: 13 mei 2019

Terug naar boven

4.2 Oproeping algemene vergadering

4.3 Resoluties algemene vergadering

Terug naar boven

4.4 Dividendinformatie

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders die heeft plaats gehad op 13 mei 2019 heeft beslist om een bruto-dividend van 5 EUR per aandeel of, na inhouding van 30% roerende voorheffing, van 3,5 EUR netto per aandeel uit te keren over boekjaar 2018.

Het dividend met couponnummer 88 is betaalbaar vanaf maandag 3 juni 2019 bij de KBC.

Terug naar boven

4.5 Financiële instelling

Alle verrichtingen m.b.t. effecten en dividenden kunnen worden verricht bij de KBC of in de zetel van de vennootschap.

Terug naar boven

4.6 Transparantiewetgeving 

In toepassing van de wet van 2 mei 2007 en het K.B. van 14 februari 2008 worden volgende cijfergegevens meegedeeld:

 • totaal kapitaal: 3.750.000 EUR
 • totaal aantal stemrechtverlenende effecten: 40.000
 • totaal aantal stemrechten (=noemer): 40.000

Terug naar boven

5. Persberichten

 • 02.02.2018 - Voorwetenschap
  Sint-Niklaas, 2 februari 2018 – NV SVK publiceert vandaag in een trading update haar voorlopige resultaten voor het boekjaar eindigend op 31 december 2017. De definitieve resultaten over 2017 zullen, zoals gepland, worden gepubliceerd begin april 2018.
  Het afsluitingsproces van het boekjaar 2017 dat nog aan de gang is en zal uitmonden in de opmaak van de jaarrekening per 31.12.2017 wijst in de richting van een sterke daling van de recurrente EBITDA met ca. 90 %. De globale omzet over 2017 ligt slechts 1,4 % lager lag dan in 2016 maar niettemin zijn de lagere brutowinstmarges, de omzetdaling in de stortactiviteiten met ca. 45 % door externe factoren en het boeken van niet-recurrente bedrijfskosten in de afdeling gevelsteen, sinds 2012 op non-actief geplaatst, verantwoordelijk voor een voorlopig globaal verlies over boekjaar 2017 van ca. 2.800(000) EUR. Deze resultaten dienen nog te worden geauditeerd en goedgekeurd door de raad van bestuur.
 • 17.12.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving
  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: de heer Johan De Schryver, de heer Leo De Schryver, de heer Jacques De Schryver, mevrouw Ann De Schryver en natuurlijke personen. Als houders van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 14.141 of 35.35 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).
 • 10.12.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving
  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: mevrouw Anne Dauwe, de heer Luc Dauwe en mevrouw Hélène Dauwe. Als houders van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 3.600 of 9 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).
 • 25.11.2013 - Tussentijdse verklaring over het 3e kwartaal van het boekjaar 2013
   
 • 07.11.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving
  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: Mevrouw Catherine de Dijcker en mevrouw Caroline De Dijcker, als houders van in totaal stemrecht verlenende effecten: 3.900 of 9,75 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).
 • 28.10.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving
  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: Mevrouw Anna-Maria Elaut, de heer Jan Elaut, mevrouw Maria-Christina Elaut en natuurlijke personen, als houder van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 6.345 of 15,86 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).
 • 09.10.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving
  Personen die in onderling overleg handelen die een akkoord hebben gesloten aangaande de onderling afgestemde uitoefening van stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid te voeren: De heer Michel VERHAERT, Mevrouw Patricia VERHAERT en Mejuffrouw Nathalie VERHAERT. Als houders van in totaal aantal stemrecht verlenende effecten: 6.468 of 16,17 % van het totaal aantal stemrechten (40.000).
 • 05.10.2013 - Kennisgeving in uitvoering transparantiewetgeving
  Kennisgeving werd ontvangen vanwege de heer Michel Verhaert, Gouden Leeuwstraat 26 te 9111 Belsele: aantal kapitaal vertegenwoordigende effecten in bezit: 2.292 op een totaal van 40.000 of 5,73 %.
 • 23.04.2013 - Tussentijdse verklaring over het 1e kwartaal van boekjaar 2013 

Terug naar boven