SVK streeft naar topefficiëntie van het machinepark Img Een preventief onderhoudsplan implementeren moet er voor zorgen dat de installaties een langere tijd kunnen meegaan op een hoog efficiëntieniveau en dat defecten vroegtijdig kunnen voorkomen worden. Daarom zijn we bij SVK overtuigd dat een preventief onderhoudsplan de sleutel is om de installaties en machines bedrijfszeker te houden. Elke koppeling, dichting, lager of ketting kent bij ons geen geheimen. Het resultaat van deze inspanningen zijn minder onderbrekingen, verhoogde veiligheid op de werkvloer en kostenreductie.

Img Streven naar milieuvriendelijke productie

SVK staat garant voor hoge ambities in milieuvriendelijke productiemethodes, ook als dit een hoger kostenplaatje met zich meebrengt. In 2021 hebben wij dit onderstreept door een splinternieuwe stoomproductiehal in te richten met twee nieuwe stoomketels. Het resultaat op heden is maar liefst een reductie van het aardgasverbruik met 8,4% ten opzichte van het jaar voordien. Hiermee verlagen wij de CO2-emissies met maar liefst 20,6 ton ofwel eenzelfde resultaat door 1,7 ha bos aan te planten!

HR-beleid van morgen Img Bij SVK zetten we volop in op duurzame loopbanen geflankeerd door een duurzaam HR-beleid. Cruciale schakels voor in de praktijk brengen hiervan zijn onze leidinggevenden. De voorbije jaren hebben we dan ook al heel wat tijd en middelen geïnvesteerd in coachende leiderschapsontwikkeling. Ondersteunend, inclusief leiderschap wordt bij SVK beschouwd als cruciale schakel in een duurzaam HR-beleid.

Ecologie & biodiversiteit Img Maai Mei Niet, de campagne die oproept om een maand lang je gazon niet of minder te maaien. Ook SVK doet hieraan mee, samen met duizenden andere burgers, bedrijven, gemeenten en steden. Een maand lang zullen wij de talrijke graspercelen, weides en de groene aders doorheen de site even met rust laten. Zo dragen wij ook ons steentje bij aan biodiversiteit, omgeving en klimaat.

Verduurzamen van partnerschap met leveranciers Img Het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen daagt SVK uit om de relaties met de leveranciers futureproof te maken en het partnerschap met leveranciers te verduurzamen. Op deze manier verkrijgen wij inzicht in de duurzaamheidsgedachten van de leveranciers en werpen wij een blik op het duurzaamheidspeil van de geleverde producten. Dit moet helpen om een degelijke, transparante en toekomsgerichte samenwerking te verzekeren die beide partijen moet versterken. Dit objectief staat regelrecht in lijn met de zeventiende duurzame ontwikkelingsdoelstelling.