Brandreactie versus brandweerstand Om de brandreactieklasse te kaderen is het belangrijk om goed het verschil te begrijpen tussen brandreactie en brandweerstand. Brandreactie betekent dat er bij geval van brand het in eerste instantie belangrijk is om de ontwikkeling ervan te vertragen en een snelle verspreiding van de vlammen tegen te gaan. Dat is op het niveau van het product zelf. De brandreactie kan men beïnvloeden door gebruik te maken van moeilijk ontvlambare of weinig brandbare bouwmaterialen. Vergelijk het met een brandend propje papier in een lege metalen vuilnisbak of datzelfde brandende propje in een volle papiermand. Daarom is het belangrijk om de brandreactie van producten te testen die zich nabij een brand kunnen bevinden. Img Brandweerstand daarentegen wordt bekeken als de brand echter volledig ontwikkeld is. Het doel is om de uitbreiding en de verspreiding langs of doorheen het gebouw te vermijden en om de stabiliteit van het gebouw gedurende een bepaalde periode te garanderen. Hiervoor wordt de brandweerstand van de bouwelementen getest. De brandweerstand zegt iets over hoe lang een bouwelement zijn functie (oa. stabiliteit) behoudt in geval van brand. Img Brandreactieklasse A2-s1, d0 Binnen het gamma van SVK behoren alle vezelcement producten tot de brandreactieklasse A2-s1, d0 volgens de Europese norm EN 13501-1.

Klasse A1 en A2 worden toegekend indien de materialen slechts in zeer beperkte bijdrage tot de brand leveren bij de meest strenge omstandigheden.

s1 wil zeggen dat er slechts een beperkte rookontwikkeling is

d0 staat voor géén brandende druppels SVK gevelplaten zijn dus vrijwel onbrandbaar en dragen nauwelijks bij aan de ontwikkeling of verderzetting van de brand.

Dat komt omdat vezelcement hoofdzakelijk bestaat uit cement, aangevuld met een klein percentage aan vezels en vulstoffen. Het resultaat van het grote aandeel van cement zorgt ervoor dat onze materialen zulke gunstige reactie ten opzichte van brand hebben. Img De nieuwe brandwetgeving in de praktijk De nieuwe brandwetgeving legt specifieke eisen op aan gebouwen volgens hoogte namelijk:

lage gebouwen (hoogte < 10 m)

middelhoge gebouwen (10 m ≤ hoogte ≤ 25 m)

hoge gebouwen (hoogte > 25 m)

Wanneer we de eisen aan de buitenbekleding bekijken, zien we dat voor de strengste eis (hoge gebouwen) deze minstens een brandreactieklasse van A2-s3, d0 moeten hebben. Al onze vezelcement producten voldoen hieraan, wat van SVK gevelplaten de sterkste schakel maakt. Belangrijk voor de totale geveluitvoering is dat alle toegepaste wezenlijke onderdelen (draagstructuur, achterconstructie, isolatiematerialen, thermische onderbrekingen, afdichtingsmiddelen, dampschermen, tapes, …) moeten voldoen aan de eisen gesteld in de wetgeving.

Hoe kan SVK u helpen met uw project? We bieden u enerzijds een brandveilig product dat meer dan voldoet aan de strengst gestelde normen. Daarnaast staan onze experten steeds voor u klaar om samen met u de ontwerpdetails te bekijken en raad te geven waar nodig.

Momenteel nog vragen? Neem contact op met onze experten en stel uw vraag hier.